sd main logo

ขั้นตอนและคำแนะนำ 
เพื่อช่วยให้คุณเขียนเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพ

เมนู

หน้าเพิ่มเติม ที่อาจให้ประโยชน์ต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์คุณ


หากมีบางหน้า ที่คุณอาจลืมเพิ่มลงในเว็บไซต์  เพื่อความครบถ้วนของการตอบคำถามผู้เข้าชม  คุณอาจเลือกเขียนหน้าต่างๆ เพิ่มเติม โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ดังนี้


เกี่ยวกับ.....(เรา, บริษัท)…….

หน้า "เกี่ยวกับ..." เป็นอีกหน้าที่มีความสำคัญ เพราะ จะช่วยให้ผู้เข้าชมทราบข้อมูลของผู้จัดทำ 


ในหน้านี้ ควรมีข้อมูลของคุณ หรือ ทีมงาน ตลอดจน เบื้องหน้า เบื้องหลัง การทำงาน เป้าหมาย ของการจัดทำเว็บไซต์  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นอีกทาง ที่ทำให้ผู้เข้าชมรู้จักผู้จัดทำมากขึ้น และมีทัศนะคติที่ดีกับเว็บไซต์คุณ


เป็นสิ่งที่ดี หากคุณเลือกเพิ่มลิงค์เว็บไซต์ ที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์คุณเข้าไป เช่น อาจเป็น Facebook คุณ, บล็อกของคุณ, หรือแม้แต่ห้องรวมภาพที่คุณได้อัพโหลดลงใน Flickr
จะช่วยเรื่อง การโปรโมทเว็บไซต์ได้ดีขึ้นติดต่อ…(เรา, บริษัท)…

เมื่อคุณเพิ่มหน้าติดต่อนี้ อย่าลืมเขียนรายละเอียดที่ผู้เข้าชมอาจจำเป็นต้องทราบ เช่น

    • เบอร์ติดต่อ หรือ เวลาเปิดทำการของบริษัท

    • บางครั้ง อาจเพิ่มแผนที่ไว้ที่นี่   การเพิ่มแผนที่นี้ ขึ้นอยู่ที่ความเกี่ยวข้องเหมาะสม

       กับสิ่งที่คุณนำเสนอบนเว็บไซต์


ด้วยแบบฟอร์มหน้าติดต่อของ SimpleDifferent ที่เน้นความปลอดภัย  คุณจึงมั่นใจได้ว่าผู้ที่ส่งข้อความติดต่อคุณ มีตัวตนจริง ไม่ใช่สแปมที่อยู่ 

หากบริษัทคุณให้บริการลูกค้าทั่วโลก โดยที่ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และไม่ต้องเข้ามาที่บริษัท คุณก็ไม่จำเป็นต้องบอกที่อยู่ แต่ควรเลือกบอกเพียงว่าบริษัทคุณตั้งอยู่ ณ ประเทศใดก็เพียงพอแล้ว
หน้า "ที่อยู่" นี้ เหมาะใช้กับ ธุรกิจร้านอาหาร, โรงแรม หรือ ธุรกิจอื่น ที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการเข้ารับบริการโดยตรง ซึ่งควรประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้

      • บอกที่อยู่ธุรกิจเป็นอันดับแรก

      • เพิ่มแผนที่ Google ลงไป โดยเลือกบล็อกที่มีรูปภาพ คลิกที่ภาพแล้วเพิ่มแผนที่ธุรกิจคุณลงไป

         และทำตามคำแนะนำที่มีให้

      • ในบางกิจการ อาจจำเป็นต้องบอกเส้นทางควบคู่ไปกับการใช้แผนที่ด้วย

         เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ

      • หากที่อยู่ของคุณมีความสำคัญมาก ให้เพิ่มที่อยู่ธุรกิจคุณลงใน Google Place


อ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์เพื่อการโปรโมท เกี่ยวกับ Google Placeลิงค์

หน้า "ลิงค์ที่เป็นประโยชน์" เป็นหน้าที่รวบรวมลิงค์จากเว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณได้อ้างอิงค์ข้อมูล หรือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องที่ช่วยขยายความ จากสิ่งที่กล่าวไว้บนเว็บไซต์เพิ่มเติม
หน้าลิงค์นี้ยังเป็นสิ่งช่วยให้ Google มองเห็นเว็บไซต์คุณได้ง่ายขึ้นและให้ความเชื่อถือเว็บไซต์คุณ


เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง การสร้างลิงค์ มีส่วนช่วยคุณอย่างไร


SimpleDifferent ให้คุณสามารถเลือกใช้รูปแบบหน้าที่หลากหลายในเว็บไซต์คุณได้

คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ รูปแบบหน้าเว็บไซต์ ที่มีใน SimpleDifferent