sd main logo

ขั้นตอนและคำแนะนำ 
เพื่อช่วยให้คุณเขียนเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพ

ขั้นตอนและคำแนะนำ 
เพื่อช่วยให้คุณเขียนเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพ

เมนู

หนึ่งหน้า เสมือน หนึ่งเว็บ ที่มี หนึ่งคำถาม

ความเหมือนที่แตกต่าง
ความเหมือนที่แตกต่าง

เรื่องเดียวกัน จัดอยู่ในแท็บเดียวกัน 1 หน้า= 1 หัวเรื่อง

จัดหมวดแต่ละคำตอบ ไว้ในแต่ละบทสั้นๆ เรียงแต่ละหัวเรื่องให้เหมือนคุณกำลังนำเสนอรายงาน


เพราะเว็บไซต์ก็เปรียบเสมือนสื่อที่จะนำเสนอสิ่งต่างๆ หรือตัวอย่าง  ซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนนั้น ไม่ควรซับซ้อน ควรมี 1 เรื่องที่ตามด้วยการตอบคำถามที่ชัดเจนในเรื่องนั้นๆ เพื่อความสะดวกแก่ผู้เข้าชม


เพราะ หนึ่งหน้า ต่อ หนึ่งหัวเรื่องนั้น ช่วยให้ผู้เข้าชมคุณมองหาสิ่งที่ต้องการค้นหาได้ง่าย และรู้ตำแหน่งหน้าที่อ่าน 

ผู้เข้าชมเลือกชมเว็บไซต์เพราะต้องการหาคำตอบที่ต้องการ การสร้าง 1 หน้า ต่อ 1 หัวเรื่อง เพื่อการหาคำตอบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถมองหาคำตอบได้จากแท็บเมนูด้านซ้ายมือ


ในหน้านั้นๆควรแบ่งเป็นแต่ละย่อหน้า

แต่ละย่อหน้านั้นควรจะเป็นบทความที่กล่าวเกี่ยวกับหัวเรื่องหน้านั้นๆ  ฉะนั้นการใช้หัวเรื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะแจ้งผู้เข้าชมให้ทราบว่าบทความของแต่ละย่อหน้านั้นกล่าวเกี่ยวกับสิ่งใด ทำให้ผู้เข้าชมหาคำตอบได้ง่ายขึ้น


เลือกใช้หัวเรื่องที่เหมาะกับเนื้อหา รวมถึงหัวเรื่องของแต่ละย่อหน้า

การเขียนหัวเรื่องสำหรับเนื้อหาแต่ละหน้า และแต่ละย่อหน้านั้น ควรทราบเกี่ยวกับการเลือกใช้ คำหลักให้ถูกต้อง (จากบทที่ผ่านมา) เพราะเมื่อผู้เข้าชมอ่านคำหลักแล้ว พวกเขาจะทราบรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับเนื้อหาภายใน เพื่อช่วยให้พวกเขาเลือกอ่านสิ่งที่ต้องการได้ชื่อแท็บ ควรเป็นคำหลักเพียง 1-2 คำเท่านั้น และควรเป็นคำที่ใช้ตอบคำถามหน้านั้นๆ


ตัวอย่าง

หากคุณเขียนเว็บไซต์เกี่ยวกับ โรงแรม คุณจะได้รับคำถามต่างๆ เกี่ยวกับห้องพัก เช่น มีห้องพักประเภทไหนบ้าง? ห้องสะอาดหรือไม่? ราคาห้อง? เอาสัตว์เลี้ยงเข้าได้หรือไม่? check out เวลากี่โมง?


ดูเป็นเรื่องตลกแน่ หากคุณแยกคำถามทั้งหมดนี้ไว้คนละหน้า ทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกัน

จะดีกว่า หากคุณรวมอยู่ในหน้า ห้องพัก


จะไม่ยากอีกต่อไป หากคุณมีหัวเรื่องที่ชัดเจน คุณก็จะตอบคำถามได้ชัดเจนเช่นกัน

อย่าลืมเลือกใช้คำหลัก     ให้เข้ากับหัวข้อที่คุณต้องการสื่อ    เพื่อความสะดวกในการค้นหาคำตอบของผู้เข้าชม พูดง่ายๆคือ เมื่อผู้เข้าชมอ่านหัวข้อ ก็จะทราบทันทีว่าหน้านั้นจะกล่าวถึงเรื่องใด___

"สั้นๆ ได้ใจความ" แม้ผู้เข้าชมจะอ่านแบบไม่ตั้งใจ ก็สามารถเข้าใจเนื้อหาได้

ยิ่งเข้าใจได้ง่าย ยิ่งดี

และตอนนี้มาดูวิธีเลือกใช้รูปให้เหมาะสมกับเนื้อหาเว็บ


 "เรียบง่าย" คือกุญแจสำคัญสำหรับการสร้างเว็บไซต์
"เรียบง่าย" คือกุญแจสำคัญสำหรับการสร้างเว็บไซต์