sd main logo

ขั้นตอนและคำแนะนำ 
เพื่อช่วยให้คุณเขียนเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพ

เมนู

แนวคิดพื้นฐาน สำหรับการเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ที่ดี


เว็บไซต์ที่ใช้ในการนำเสนอคืออะไร?

คุณสมบัติโดยรวมของเว็บไซต์   ช่วยให้คุณเริ่มต้นสร้างเว็บได้ไม่ยาก:

เว็บไซต์...

  • คือแหล่งรวมข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อตอบคำถามของผู้เข้าชม
  • คือเครื่องมือ ที่ช่วยให้ผู้เข้าชมเข้าใจได้ง่าย   ในเนื้อหาที่คุณนำเสนอ
  • คือศูนย์รวมคำตอบ เกี่ยวกับหัวข้อที่ผู้เข้าชมสนใจ
  • นำเสนอสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญ   ถนัด หรือมีความรู้เรื่องนั้นจริง
  • นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ  ให้น่าสนใจด้วยวิธีการของคุณเอง
  • ช่วยในการตัดสินใจเลือก สินค้า หรือบริการ ได้อย่างถูกต้อง
  • ข้อมูลอื่น ๆ  ซึ่งขึ้นอยู่กับคำถาม และความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ 

   แล้วคุณล่ะ...คิดว่าเว็บไซต์ที่ดีควรเป็นแบบไหน?

การให้คำจำกัดความที่ดีกับเว็บไซต์คุณ  คือ จุดเริ่มต้นสร้างเว็บที่เยี่ยมยอด


ประโยชน์จากการเรียบเรียงเนื้อหาต้นฉบับ


การสร้างเนื้อหาเอง จุดเริ่มต้นของมืออาชีพ


    • อย่า! คัดลอก เนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น  

แม้จะเป็นเว็บคุณก็เถอะ เพราะ Search Engines รู้  จะไม่เป็นผลดีกับเว็บคุณ  (การสร้างเว็บเป็นโอกาสที่ดี ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)


    • ทำเนื้อหาให้โดดเด่น เพื่อดึงดูดผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์  

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ดี ก็ควรค่าแก่การอ่าน   การเขียนเว็บไซต์เป็นสิ่งท้าทายความสามารถของคุณ   คือต้องทำให้ทั้งผู้เข้าชม และ Search Engines หันมาสนใจเว็บคุณให้ได้   อย่าให้เว็บไซต์คุณ เป็นเพียงลิงค์ที่เข้าเยี่ยมชมแล้วจากไปอย่างไม่สนใจ  คุณควรสร้างเว็บ เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้ผู้เข้าชม


    • จัดเนื้อหาแบบหน้าต่อหน้า 

โดยยึดหลัก "หนึ่งหน้า ต่อ หนึ่งคำตอบ" เพื่อให้ผู้เข้าชมหาคำตอบที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วที่สุด 


    • เพื่อช่วยให้ผู้เข้าชม เข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี   

เลือกใช้คำที่เข้าใจง่าย ให้มากที่สุด และแน่นอน Google ก็สามารถรู้ได้ว่าเว็บคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร..ดูเหมือนว่างเปล่า แต่ไม่ใช่..

เมื่อคุณเขียนเนื้อหาเสร็จ แต่แล้ว คุณก็พบว่า ..มันดูน้อยๆ โล่งยังไงไม่รู้  

ไม่ต้องห่วงเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือ เนื้อหาของคุณอ่านแล้ว  เข้าใจง่าย   

สั้น  กระชับ  ได้ใจความก็พอ   ไม่มีใครอยากอ่านข้อความที่ยืดยาว 

แต่ไม่ได้สาระแน่นอน 


พึงระลึกไว้เสมอว่า ผู้เข้าชมจะหาเฉพาะสิ่งที่พวกเขาต้องการทราบเท่านั้น 

เพียงคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เนื้อหาที่คุณเขียนครบถ้วน ไม่ขาดสิ่งใด


ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับความ"ถูกต้องชัดเจน"

ความน่าสนใจของเว็บไซต์ คือ การหาคำตอบได้เร็วที่สุด

"เจอเร็ว   อ่านง่าย   ชัดเจน" เป็นหลักพื้นฐาน ของการเขียนเนื้อหาเว็บไซต์

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ หลักการพื้นฐานอย่างง่ายของการสร้างเว็บไซต์  เว็บไซต์นี้ได้อธิบายวิธีเขียนเนื้อหาเว็บไซต์อย่างเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจน คุณสามารถศึกษาได้ตามขั้นตอนที่เราได้เขียนแสดงไว้


เครดิต ช่างภาพ