sd main logo

ขั้นตอนและคำแนะนำ 
เพื่อช่วยให้คุณเขียนเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพ

เมนู

ดูให้ดีว่า หัวเรื่อง เข้ากับเนื้อหาหรือไม่


ประสบการณ์เว็บไซต์ ได้มาจากผู้เข้าชม

ณ ตอนนี้คุณก็ทราบถึงความต้องการของผู้เข้าชมแล้ว

  • คุณรู้วิธีการอธิบายสิ่งต่างๆ  ให้ผู้เข้าชม    เข้าใจได้อย่างไร
  • คุณได้สังเกตและเรียนรู้ว่าเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องอ่านทุกอักษร สามารถอ่านแบบข้ามๆ 
    หรือกลับไปกลับมาได้
  • คุณทราบถึงการเลือกใช้คำหลัก(Keywords)เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เข้าชม

ถึงเวลารวบรวมเนื้อหาทุกบทหรือบล็อกมาพิจาราณา แล้วเขียนหัวข้อใหม่ โดยนึกอยู่เสมอว่า:

  • หัวเรื่องของบทความจะต้องไม่ยาว หรือสั้นเกินไป
  • เมื่ออ่านหัวเรื่องแล้ว ผู้อ่านต้องสามารถเดาได้ว่าบทความนั้นกล่าวถึงเรื่องใด
  • หัวเรื่องเป็นจุดที่ผู้อ่านมักจะอ่านทุกครั้ง ก่อนเริ่มอ่านเนื้อหา
  • เมื่อผู้เข้าชมต้องการหาสิ่งต่างๆ พวกเขาจะอ่านที่หัวเรื่องเพื่อดูว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขาหาหรือไมเครื่องมือค้นหา (Search Engines) จะค้นหาคำหลัก(Keywords) จาก หัวเรื่อง, เนื้อหา, คำอธิบายใต้ภาพ, และ อื่นๆ


คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ไขและตั้งชื่อหัวเรื่อง


ชื่อเรื่องหลัก ของแต่ละหน้า 

เขียนประโยคหรือกลุ่มคำที่ สั้น กระชับ ความหมายครอบคลุม   เพราะโดยปกติแล้วเมื่อจะเริ่มอ่านเนื้อเรื่อง 

ผู้อ่านย่อมจะอ่านชื่อเรื่องก่อนเสมอ 


> ชื่อเรื่องรอง ในแต่ละบล็อก

ในหนึ่งเรื่อง  อาจแบ่งเป็นเรื่องย่อยๆ   ที่อยู่ในเรื่องหลักก็ได้    เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหามากขึ้น สร้างหัวเรื่องรอง (อักษรใหญ่และหนาขึ้น) โดยคลิกที่ "T" ในกล่องแก้ไขข้อความ


> จากภายในสู่ภายนอก

เริ่มจาก แก้ไขชื่อเรื่องรองภายในบทความก่อน แล้วค่อยมาแก้ที่ชื่อเรื่องหลักของหน้านั้นๆ


เมื่อทุกสายตาต่างจับจ้องที่ "หัวเรื่อง"
เมื่อทุกสายตาต่างจับจ้องที่ "หัวเรื่อง"

แล้วไงต่อ?

ตอนนี้เว็บไซต์เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว และผู้เข้าชมสามารถเนื้อหาอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ใกล้ถึงเวลาสร้างหน้าหลัก หรือ โฮมเพจแล้ว แต่คุณต้องเรียนรู้ทักษะการนำเสนอเว็บไซต์ ให้โดดเด่นเสียก่อน....

ถึงเวลาที่เว็บคุณจะเปิดตัวให้ผู้อื่นเห็นแล้ว  คลิกอ่าน การวางและปรับแต่งลิงค์ให้ได้ผล

เครดิต ช่างภาพ