sd main logo

ขั้นตอนและคำแนะนำ 
เพื่อช่วยให้คุณเขียนเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพ

เมนู

"รูปภาพ" ตัวอย่างที่ช่วยได้


บางครั้ง "รูปภาพ" สามารถสื่อสิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งกว่าตัวอักษร

เลือกเพิ่มรูปภาพ เพื่อประกอบ หัวข้อ แบรนด์ สถานที่ 

หรือกิจกรรมต่างๆของคุณ  อย่าลืมเขียนอธิบายใต้ภาพด้วย


แต่การเพิ่มรูปภาพนั้นมีข้อควรระวังด้วย เพราะการเพิ่มภาพ ไม่ใช่แค่เลือกรูปที่คุณชอบมาใส่ แต่ต้อง...


ดูเนื้อหาประกอบ...อย่าให้รูปมาเป็นอุปสรรคในการอธิบายเนื้อหาของคุณ

เพราะบางทีเนื้อหาคุณเข้าใจดี แต่พอคุณเลือกรูปมาใส่ กลับทำให้ผู้เข้าชม

สับสนในเนื้อหา เนื่องจากรูปไม่ตรงกับสิ่งที่อธิบายอยู่


ลองพยายามนึกคำอธิบายใต้รูปภาพ ก่อนเลือกรูปจริง


บ่อยครั้งที่เราเลือกใส่รูปก่อน แล้วเขียนเนื้อหาทีหลัง

คุณควรเขียนเนื้อหาให้เสร็จก่อน แล้วค่อยใส่รูป เพราะคุณจะทราบว่าข้อมูลตรงไหนที่ควรใช้ภาพ เพื่อประกอบการอธิบาย


หลายครั้งที่ รูปภาพ สามารถเป็นหัวเรื่องได้ เช่น

  • เมื่อต้องการ นำเสนอรายละเอียดห้องพัก
  • นำเสนอสินค้า ในร้านค้าออนไลน์
  • เป็นเว็บเกี่ยวกับ รูปภาพโดยเฉพาะ
  • อื่นๆ

ตรวจสอบให้ดีว่ารูปคุณจะไม่ขัดแย้งกับเนื้อหา
ตรวจสอบให้ดีว่ารูปคุณจะไม่ขัดแย้งกับเนื้อหา

"หนึ่งภาพ แทนล้านคำพูด"

เป็นคำที่ใช้ได้เฉพาะกลุ่มผู้เข้าชมเท่านั้น, แต่ไม่ใช่กับคุณ

เลือกเฉพาะภาพที่น่าสนใจ และเข้ากับหัวข้อของคุณ อย่าให้ภาพดึงความน่าสนใจไปจากบทความ จึงจะเป็นประโยชน์ต่อบทความของคุณ


ลองนึกดู: หากคุณมีดอกไม้แสนสวย 5 รูป ที่ถ่ายจากสวนของคุณ   แล้วคุณใส่รูปดอกไม้ทั้งหมดลงไปในบล็อกข้อความ   ผู้เข้าชมก็จะหันไปมองรูปดอกไม้ และอยากมาเยี่ยมสวนหลังบ้านคุณ     โดยไม่สนใจข้อความที่คุณเขียนเตือนว่าดอกไม้เหล่านั้นมีพิษร้ายแรง เป็นอันตรายต่อผู้เข้าชมได้


จากตัวอย่างข้างต้น คงพอให้คุณเห็นภาพ  ฉะนั้น การใส่รูปเพื่ออธิบายนั้นจำเป็นต้องดูความเหมาะสมของเนื้อหาด้วย เพราะรูปเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ


เสริมความเข้าใจเนื้อหา ด้วยการเลือกใช้รูปให้เหมาะสม


___

ตอนนี้หากคุณมีการจัดการเนื้อหาที่ชัดเจน และการยกตัวอย่างที่ดีแล้ว ต่อไป

ลองนึกดูว่า ทำอย่างไรให้ผู้เข้าชมเข้าอ่านเนื้อหาหน้าอื่นๆ

เครดิต ช่างภาพ